confetti
torah

כותבים אות בספרי התורה
של אחדות ישראל ועוצרים את המגיפה

ספר התורה הראשון - הושלם!
42,255 אותיות כבר נקנו
262,550 אותיות נותרו בספר התורה השני.

השאירו את שמכם ושם אמכם ותזכו באות משלכם בספר התורה של כל עם ישראל!

confetti

בשורה משמחת – ספר התורה הראשון כבר הושלם!

308,000. זהו המספר החסר תקדים, של יהודים מכל רחבי העולם, שהצטרפו בתוך חמישה שבועות בלבד, לכתיבת אותיות בספרי התורה הנכתבים לאחדות והצלת עם ישראל ממגיפת הקורונה, ובכך גם הביאו להשלמת ספר התורה הראשון במיזם. מכאן, אנו ממשיכים לפרוץ הלאה. ממשיכים במלאכת הקודש בכתיבת ספרי תורה נוספים, עד שהקדוש ברוך יאמר לצרותינו די, ויסיר מעל עמו את המגיפה הארורה הזו. ספר התורה השני כבר החל להיכתב ממש בימים אלו, ואליו כבר הצטרפו האלפים הראשונים. יהי רצון, שבזכות כל אות ואות בספרי התורה, תתקבל תפילתנו: "אבינו מלכנו, מנע מגיפה מנחלתך". כתבו גם אתם אות, ויחד, עם מאות האלפים שכבר הצטרפו, ומאות האלפים שיצטרפו, בזכות ספרי התורה - נעצור את המגיפה.

 • שם
 • שם משפחה
 • שם האם
סכום אותיות: 0
 • פרטים

 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • רחוב
 • עיר
 • מדינה
 • מיקוד
 • כתובת דוא"ל
 • מספר טלפון

מעוניינים להיות שותפים בכתיבת ספר התורה? (תרומה מומלצת לאות: $2.00 או שבעה שקלים)

בשנת ה’תקי"ב (5512), התעורר קטרוג גדול, לא עלינו, על העיר מז’יבוז’. אנשים, נשים וטף, חלו במגפה שפרצה בעיר, והגיעו עד כדי גסיסה רחמנא ליצלן. ותהי צעקה גדולה בעיר, כי אין בית אשר אין שם חולה או שניים.

במר נפשם, פנו נציגי העיר אל הבעש”ט, והתחננו בפניו להרבות עבורם בתפילה. מורנו הבעש”ט השיב שאינו יכול להושיעם. רק הם בכוחם להחליש או לבטל את רוע הגזרה.

הבעש”ט הסביר להם את פירוש התפילה "'ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך'. עבודת ישראל היא זו שעושה רצון תמיד להחליש את הגזרה ולבטלה. ומהי עבודת ישראל שעומדת תמיד לפני ה' יתברך לעשות רצון? אלו האותיות שבתורה, בהשתתפות כל תושבי העיר".

הנוכחים קיבלו על עצמם לכתוב ספר תורה על ידי כל תושבי העיר, ומורנו הבעש”ט ציווה לסופרו ר’ צבי הצדיק שיתחיל מיד בכתיבת ספר התורה. עם תחילת הכתיבה, החלו חולי העיר להירפא.

ויקראו לספר התורה הזה בשם, "ספר התורה בעל המופת“.

לאור התפשטות מגפת הקורונה הנוראה בשכונות היהודיות בניו יורק, אשר לא פסחה על אף אחת מכל קהילות הקודש, החליטו מספר יהודים בהתייעצות עם רבני הקהילות השונות להתחיל בכתיבת ספר תורה מיוחד להגנה והצלה, והם פונים בקריאה נרגשת לכל עם ישראל, ליטול חלק ביוזמה נפלאה זו.

המיזם זוכה להסכמתם ותמיכתם של מרנן ורבנן, גדולי ישראל, מכלל העדות והמגזרים.

כל הקהילות נכוו ונפגעו מהמגיפה האיומה. כאלו שפחות וכאלו שיותר, אך בכולם הפגיעה היא קשה לאין ערוך. רבים מבני משפחתנו, שכנינו, חברינו ומכרינו זקוקים לרפואה שלימה וקרובה ממחלת הקורונה האיומה.

הבה נתאחד ונבקש כאיש אחד בלב אחד רחמי שמים מיוחדים. נתחנן לה', "אנא, מגר את הנגיף הארור הזה מקרבנו. שלח רפואה שלימה לחולי עמך, עכשיו!“

המצב קשה. חייבים להסתער. קנו אותיות עכשיו!

יוזמי המטרה הברוכה, ותושבי הקהילות היהודיות בניו יורק.

 
 
loading Processing...